top of page
  • 執筆者の写真nakaharashodokai 中原書道会/中原 藍

下野教育書道展 特訓週!

更新日:2023年8月23日


お教室に通われている小学生、中学生、高校生を対象に、下野教育書道展の特訓を夏休みに行いました🌻

3〜4人ずつ少人数で1時間半⭐️


今夏もとってもみんな頑張りました!!☺️
道展 下野書道展 栃木県 宇都宮市 書道 書道教室 中原書道会 中原あい

下野教育書道展 下野書道展 栃木県 宇都宮市 書道 書道教室 中原書道会 習字教室 教育書道 夏休み 宿題 

下野教育書道展 下野書道展 栃木県 宇都宮市 書道 書道教室 中原書道会 戸祭 小学生 文化 習い事 習字教室 

下野教育書道展 下野書道展 栃木県 宇都宮市 書道 書道教室 中原書道会 戸祭 小学生 文化 習い事 平和 夏休み 宿題 教育書道 習字 教室

下野教育書道展 下野書道展 栃木県 宇都宮市 書道 書道教室 中原書道会 戸祭 小学生 文化 習い事

道展 下野書道展 栃木県 宇都宮市 下野教育書道展 書道教室 中原書道会 戸祭 小学生 文化 習い事
最新記事

すべて表示

よろこび

Comments


bottom of page